Privacy Verklaring AVG

Privacy verklaring Stichting Jeugdijshockey Tilburg Trappers

De stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers hanteert de volgende privacyverklaring :

 

 • De stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers is gevestigd en kantoorhoudend aan de Stappegoorweg 3A te

 

 • De stichting heeft als doel het bevorderen van de ijshockeysport en organiseert in dat kader trainingen en wedstrijden. De stichting kent een bestuur en aangesloten leden zowel spelers als trainers en begeleiders. De leden van de stichting nemen tevens deel aan wedstrijden die worden georganiseerd door de IJshockeybond Nederland en de internationale competitie in België en Nederland (Beneliga). In dat kader hanteert de stichting een ledenadministratie en registratie van leden per ijshockeyteam.

 

 • De geadministreerde gegevens van leden en het bestuur betreffen persoonsgegevens. Voor minderjarige gegevens geldt dat tevens persoonsgegevens van hun ouder(s)/voogd(en) wordt(en) geregistreerd. Het betreffen namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, leeftijden van de leden en het bankrekeningnummer dat voor de betaling wordt gehanteerd nu het op rekeningafschriften van de stichting wordt weergegeven .

 

 • De verstrekte persoonsgegevens – met uitzondering van bankgegevens, die worden niet gebruikt – worden gehanteerd voor de ledenadministratie (zoals voor het verzenden van contributienota’s en het verzenden van informatie aangaande wedstrijden of trainingen), het aanvragen van jeugdsportsubsidie van de gemeente Tilburg, het verkrijgen van een verenigingspas die door de gemeente wordt verstrekt teneinde toelating tot de gemeentelijke ijsbaan te kunnen verkrijgen, de indeling van spelers en trainers in teams, de verplichte opgave van teams/spelers/trainers aan de IJshockeybond Nederland ten behoeve van de landelijke competitie en inschrijving alsook – voorzover van toepassing – deelname aan de Belgisch/Nederlandse competitie. Voor deelname aan wedstrijden en trainingen worden als persoonsgegevens verstrekt: volledige naam en leeftijd van de betrokkene en het spelersnummer van de speler. Voor aanvragen van subsidie wordt het totale aantal leden jonger dan 17 jaar aan de gemeente kenbaar gemaakt. De gemeente heeft echter de bevoegdheid ter controle de ledenlijst van de stichting te raadplegen. Voor de verplichte verenigingspas vereist de gemeente opgave van de ‘naw’-gegevens van de leden die over een pas dienen te beschikken.

 

 • De geadministreerde gegevens van de leden worden ontvangen en beheerd door het secretariaat van de stichting en het bestuur van de stichting. Het bestuur is verplicht die gegevens te verstrekken aan het secretariaat van de IJshockeybond Nederland. Het secretariaat en het bestuur verstrekken namen, adressen en telefoonnummers aan trainers, technische staf en coaches in het kader van organisatie van trainingen en wedstrijden alsook de indeling van teams.

 

 • De geadministreerde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat betrokkene het lidmaatschap van de vereniging is toegekend. Afbeeldingen van een betrokkene waarop deze herkenbaar in beeld is en waarvoor toestemming is verleend, kunnen ook nadien worden bewaard.

 

 • De stichting zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

 

 • Een persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens, het recht op correctie van foutief geregistreerde gegevens en het recht die persoonsgegevens te laten verwijderen. Omdat voor correcte administratie, mede ter voldoening aan verplichtingen, de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, behoudt de stichting het recht voor het lidmaatschap te beëindigen indien verwijdering van persoonsgegevens wordt verlangd.

 

 • De stichting maakt ter bevordering van de ijshockeysport gebruik van afbeeldingen of films van wedstrijden waarop spelers zichtbaar zijn of van spelers in het bijzonder. Zij gebruikt die afbeeldingen ondermeer voor uitingen op haar website of social media zoals Facebook. Zij zal voorafgaand aan publicatie daarvoor toestemming aan leden die herkenbaar in beeld zijn, vragen. Betreft het minderjarige leden, dan wordt toestemming aan hun ouder(s)/voogd(en) gevraagd. Wordt die toestemming niet verleend, dan wordt de afbeelding niet gebruikt.

 

 • De stichting wijst er op dat derden die toegang tot een wedstrijd hebben, eveneens foto’s of flims maken en delen via social media. De stichting heeft hierover geen zeggenschap en kan niet voorkomen dat derden afbeeldingen van herkenbare leden openbaar maken. De stichting benadrukt dat in haar huishoudelijk reglement is opgenomen dat het verboden is in kleedkamers foto’s of films te maken.

 

 • Indien een betrokkene aan de stichting toestemming heeft verleend om afbeeldingen/films openbaar te maken, kan die toestemming weer worden ingetrokken. De stichting is dan verplicht binnen redelijke termijn die afbeelding/film te verwijderen. Intrekken van verleende toestemming kan kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de stichting.

 

 • De betrokkene wiens persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

 

 

 

Tilburg Trappers maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies.

Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan de privacy verklaring om meer te leren over onze cookies.