Veilige sport club

Tilburg Trappers wil een veilige en plezierige sportclub zijn. Wij willen dat iedereen zorgeloos kan sporten. Het is fijn als er naar elkaar omgekeken wordt en als er plezier gemaakt wordt. Toch gebeuren er soms dingen die geen goed gevoel geven. Wij vinden het belangrijk dat als je iets hoort of ziet, of als je merkt dat er iets niet pluis is, dat dit gemeld kan worden. Maar lang niet iedereen weet bij wie dit kan. Daarom is er een routekaart ontwikkeld met daarop de juiste weg die je kan bewandelen. Hierop staat ook onze Vertrouwenscontactpersoon/personen. De routekaart vind je op onze website. 

We hopen samen te zorgen voor een sociaal, veilige sportomgeving. Vraag dus ook een keer aan iemand hoe het echt met diegene gaat. En zie jij iets, kom in actie en laat je horen!  

Vertrouwenspersonen (VP):

  • Ronald Heidanus
  • Geert van Iersel
  • Angela Baans

Vertrouwenscontactpersoon (VCP):

  • David van Aarle – david.van.aarle@trappers.nl

Bestuur:

  • Jos Heefer – jos.heefer@trappers.nl

Vragen – FAQ:

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon helpt je met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.

De VCP is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wanneer je twijfelt kun je met de vertrouwenscontactpersoon bespreken of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Hoe vertrouwelijk is een VCP?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

 

Laat je horen - sportplezier

Tilburg Trappers maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies.

Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan de privacy verklaring om meer te leren over onze cookies.