Jeugdcommissie

Op deze pagina stellen de leden van de jeugdcommissie (JC) van Tilburg Trappers Jeugd zich aan u voor. Onze jeugdcommissie wordt vormgegeven door een diversiteit aan mensen, van (oud-) ijshockeyers tot ouders van onze jeugd. Zij dragen bij aan het ontwikkelen en uitdragen van het jeugdbeleid met als doel dat onze jeugd binnen een veilig sportklimaat met plezier kan groeien en ambities kan verwezenlijken.
Mocht je geïnteresseerd zijn om aan te sluiten, of heb je op- danwel aanmerkingen ten aanzien van het hduige beleid, neem dan contact met ons op.

Mijn naam is Jos Heefer en al 44 jaar verbonden aan Tilburg Trappers in diverse hoedanigheden. Eerst als jeugdspeler, vervolgens drie seizoenen als speler van het 1e team, tevens jeugd trainer/coach geweest en sinds 2006-2007 bestuurslid voor zowel de Jeugd als ook het Algemeen Bestuur en Technische Commissie. In 2021 is de Jeugdcommissie gestart en ben ik de voorzitter van deze commissie.
Bestuurlijk ben verantwoordelijk voor het gehele jeugdbeleid. Maar samen met andere bestuurs- en commissieleden werken we aan het verder professionaliseren van onze jeugdorganisatie en jeugdopleiding. We willen graag dat elke speler zich op zijn niveau maximaal ontwikkelt, zowel op sportief vlak als ook als persoon.
Samen met dit enthousiaste team zet ik mij in voor de gehele jeugd, zodat zij zich veilig en met plezier kunnen ontwikkelen.
Mochten er vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn, dan hoor ik het graag! Wilt u aansluiten bij de Jeugdcommissie of iets anders betekenen voor de club, dan uiteraard ook.

Verantwoordelijkheden: voorzitter Jeugdcommissie, bestuurslid Jeugd Tilburg Trappers.

Mijn naam is Bjorn Willemse en vanaf het seizoen ‘23-‘24 heb ik mij aangesloten bij de Jeugdcommissie. Het is mijn taak en verantwoordelijkheid om technische zaken te ondersteunen en het technisch jeugdbeleid mee vorm te geven. Zelf ben ik al lang betrokken bij de club, eerst als jeugdspeler en daarna zo’n 15 jaar als speler van het 1e team. Sinds een aantal seizoenen ben ik ook jeugdcoach bij de jongste U-teams, en dus ook lid van de Jeugdcommissie. Het is mijn missie om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren. Dit betekent dat ik mij bezighoud met het beleid, maar ook expliciet met de technische ontwikkeling van onze trainers (en coaches). Ik gun het namelijk iedere jeugdspeler om zijn dromen en ambities te verwezenlijken! Dat maakt dat ik ten doel heb gesteld om minimaal 1 jeugdspeler per jaar de overstap naar het Oberliga-team te laten maken.
Uiteraard vergt het tijd en ruimte om dit doel te bewerkstelligen, echter daar ligt wel mijn lat. Want hoge verwachtingen vragen ook van mij om mijzelf uit te dagen en vanuit betrokkenheid bij te dragen dit doel te behalen.
Mocht u technische vragen hebben, voel u dan vrij om contact met mij op te nemen.

Verantwoordelijkheden: technische zaken.

Mijn naam is Peggy Bouman-Verhoeven en ben sinds het seizoen ’22-‘23 als lid aangesloten bij de Jeugdcommissie. De volgende taken heb ik op mij genomen: de communicatie en het beleid rondom teammanagement, de communicatie tussen coaches en begeleiders, maar ook het mee organiseren van evenementen, ouderavonden en toernooien.
Zelf ben ik als pedagogisch professional werkzaam binnen de kinderopvang, maar belangrijker ben ik al jaren geleden betrokken geraakt bij Tilburg Trappers. Dit omdat mijn zoon in de U8 begon met de fantastische sport ijshockey. Inmiddels speelt hij in het U23-team. En waarom belangrijker? Omdat ik vanaf het begin van zijn ijshockey-carrière als teammanager van de teams in deze rol mee heb mogen oplopen en mijzelf dus ontwikkeld heb. Als expert teammanager wil ik graag mijn expertise delen, maar ook mijzelf breder inzetten door betrokken te zijn bij de organisatie van evenementen en
toernooien.
Ik hoop dat mijn ervaringen en inzet bijdragen aan het verder professionaliseren van de gehele jeugdorganisatie, maar ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarin elke speler het naar zijn zin heeft en het beste uit zichzelf kan halen!
Mocht u teammanager willen worden, of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan hoor ik het graag!

Verantwoordelijkheden: teammanagement en organisatie.

Mijn naam is Ronald Heidanus en al jaren betrokken bij de jeugd van Tilburg Trappers, eerst als ouder en later ben ik ook ingestapt om het pedagogisch beleid van de club inhoudelijk vorm te geven. In eerste instantie ben ik aangesloten bij een groep vrijwilligers van verschillende Tilburgse verenigingen en clubs die zich bezighouden met ‘Sportplezier’, maar al snel heb ik mij ook verdiept in een ‘veilig sportklimaat’.
Naast dat ijshockey de tofste sport is om te kijken, ben ik erg gecharmeerd van de discipline in de sport. Het sturende karakter kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en zelfstandigheid van spelers, maar dit moet niet doorslaan in een controlerende coachstijl of ‘onhandig’ gedrag van spelers of ouders. Dat maakt dat ik mij inzet voor het positief welbevinden van iedere speler binnen de club. Relatie, eigen verantwoordelijkheid en gevoel van competentie zijn voor mij hierin leidend. Ik ben beschikbaar voor de gehele teambegeleiding om de voorgaande thema’s binnen het team of binnen de eigen ontwikkeling te beschouwen, vaak door te luisteren en te adviseren en soms door te confronteren.
Naast het stellen van vragen en/of het doen van mogelijke suggesties kunt u mij ook benaderen als vertrouwenspersoon. Dit ben ik voor de gehele jeugd van Tilburg Trappers.

Verantwoordelijkheden: sportplezier, pedagogisch beleid en vertrouwenspersoon.

Mijn naam is Willem van Assouw en sinds het seizoen ’23-‘24 lid van de Jeugdcommissie. Het is supertof om deel uit te maken van een team dat zich inzet voor de belangen van de jeugd, en ik draag daar graag mijn steentje aan bij! Dat doe ik door mij bezig te houden met en verantwoordelijk te zijn voor de volgende onderwerpen: de jeugdwebsite, de coördinatie van uitingen op onze sociale mediakanalen, de organisatie van de topsportklas (TSK), maar ook financiën en sponsoring.
Als ouder van een ijshockeyende zoon ben ik betrokken geraakt bij Tilburg Trappers. Als doel heb ik gesteld dat ik als lid van de Jeugdcommissie de hele organisatie verder wil ontwikkelen en professionaliseren. Het streven is dat alle jeugdleden op een prettige en fijne manier kunnen ijshockeyen bij de Tilburg Trappers, met als uiteindelijk doel het 1e team als speler te behalen. Niet alleen technisch of pedagogisch beleid draagt hieraan bij, maar ook een stabiele organisatie zowel in- als extern. Tegenwoordig kost alles veel geld en is er dus sponsoring nodig.
Mocht u ideeën of suggesties hebben over de onderwerpen waar ik mij voor inzet, dan hoor ik dat graag! Alle inzet en feedback dragen bij aan het versterken van onze club.

Verantwoordelijkheden: (sociale) media, topsportklas (TSK), financiën en sponsoring.

Mijn naam is Inge Butzelaar en sinds het seizoen ’22-‘23 actief lid van de Jeugdcommissie. Het is mij een waar genoegen om deel uit te maken van deze commissie die zich sterk inzet voor de belangen van alle jeugdleden binnen onze prachtige club. Al sinds 2015 ben ik betrokken bij de club als ouder van een ijshockeyende zoon, maar misschien herkent u ook mijn stem want ik ben ook al jaren actief als bench official.
Mijn interesse gaat uit naar het verder professionaliseren van de organisatie, en daar kan ik vanuit mijn professie als bestuursadviseur mijn bijdrage aan leveren. Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar: communicatie (van inhoudelijk beleid), maar ook naar het organiseren van evenementen, ouderavonden en toernooien. Daarnaast is onze club aangesloten bij de nationale bond, IJshockey Nederland. Daar vindt regelmatig overleg plaats, en daar sluit ik mij dan bij aan. Zo behoud ik zicht op hoe ons clubbeleid zich verhoudt tot nationale ontwikkelingen.
Graag zou ik willen bijdragen aan een club waar alle jeugdleden op een fijne en plezierige manier kunnen genieten van het ijshockey. Bovendien streef ik ernaar dat Tilburg Trappers een club is waar elke speler het maximale uit zichzelf kan halen! En dat kan op verschillende niveaus: van de schaatsklas, via de U-teams tot aan de recreanten en/of doorstromen naar het 1e team.
Alle input en opmerkingen, zowel van spelers als van ouders, zijn van harte welkom. Want samen staan we sterker!

Verantwoordelijkheden: communicatie, organisatie en ijshockey Nederland.

Mijn naam is Tommy Grein en inmiddels al jaren supporter, ouder van twee ijshockeyende zoons maar ook sponsor van de Tilburg Trappers. Sterker, vanaf het seizoen ’23-’24 is ons bedrijf Q-Promotions ook nog eens de trotse hoofdsponsor van alle jeugdteams. Daarnaast ben ik sinds hetzelfde seizoen ook aangesloten als lid van de Jeugdcommissie. Naast deze clubbrede rollen, ben ik teammanager van een U-team en vind je mij ook wel eens direct naast de ijsbaan.
Binnen de Jeugdcommissie ben ik samen met Willem medeverantwoordelijk voor de onderdelen sponsoring, topsportklas en financiën. Als jeugdsponsor en tegelijkertijd Jeugdcommissielid is het dus wel belangrijk om zaken goed gescheiden te houden. Met het vierogen-principe, wat wij als club erg belangrijk vinden, weten we dit te bewerkstelligen.
Mijn intentie en doel om aan te sluiten bij de Jeugdcommissie is tenslotte om bij te dragen aan het op een hoger niveau krijgen van de gehele Tilburg Trappers Jeugd. Het eindresultaat zou moeten zijn dat er jaarlijks een vaste doorstroom naar het Oberliga-team zou zijn. Dit omdat ik er ten diepste in geloof dat ‘de jeugd de toekomst heeft’!
Heb jij als speler, u als ouder of zelfs bezoeker ideeën, vragen, opmerkingen en/of wensen, dan hoor ik dat graag.

Verantwoordelijkheden: sponsoring, topsportklas (TSK) en financiën.

Mijn naam is Peggy Scheepens en zelf als ‘jeugdlid’ actief bij de Tilburg Trappers Ladies, waar forward mijn positie is. Vanaf het seizoen ’23-’24 ben ik naast lid van de Jeugdcommissie, ook beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor Tilburg Trappers Jeugdleden en hun ouders. Deze functie vervul ik ook bij de Windsurfvereniging Goirle, dus ik heb al ervaring met deze rol.
Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, en is vaak alleen in de beginfase van een traject betrokken. Ik zou u als VCP’r kunnen koppelen aan een vertrouwenspersoon, maar ook kan ik waar gewenst langer met u oplopen. Kijk voor meer informatie op onze vertrouwenspersoon-pagina.
Sinds mijn tienerjaren ben ik verslingerd aan ijshockey en ik ben dan ook vaak op de tribune te vinden als het 1e team van Tilburg Trappers speelt. Naast ijshockey ga ik ook graag skiën, wandelen en sta ik in de zomer op het water op een surfplank. Vanuit mijn rol als communicatiemedewerker bij Tilburg University weet ik dat goed communiceren bijdraagt aan een veilige omgeving om te kunnen ontwikkelen, maar weet ik ook dat het soms surfen is op de hoge golven die zich aandienen. Miscommunicatie ligt regelmatig op de loer.
Het is ontzettend belangrijk, maar meer nog gun ik het iedere speler, speelster of begeleider dat hij/zij op een prettige én sociaal veilige manier kan sporten! Daar waar miscommunicatie ontstaan, of waar gevoel van onveiligheid wordt ervaren ben ik er als vertrouwenscontactpersoon. Ook sluit ik aan bij bijeenkomsten van de Jeugdcommissie om de gehele ontwikkeling van ons jeugdbeleid te kunnen volgen.
Weet me te vinden als u mij nodig heeft.

Verantwoordelijkheden: vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Mijn naam is Geert van Iersel. In 2019 ben ik aangesloten bij een kleine groep vrijwilligers die zich ten gunste van de ontwikkeling van de jeugd wilde inzetten voor deze mooie club, Tilburg Trappers. Er was genoeg te doen en we gingen er vol goede moed en vertrouwen in. En nog steeds! Mijn doel is hetzelfde gebleven: de organisatie verbeteren.
Sinds het seizoen ’23-’24 is de Jeugdcommissie flink uitgebreid en hebben we ons in de volle breedte kunnen versterken. Daar ben ik erg blij mee en zelfs trots op. Naast dat mijn zoon in de jeugd speelt, ben ik betrokken bij de gehele jeugd. Binnen de Jeugdcommissie richt ik mij vooral op het welzijn van onze (jeugd)leden. En dat start met een veilig en plezierig sportklimaat binnen de gehele club, vanuit spelers via vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten tot aan de ouders. Mijn intentie is dan ook om een veilig en plezierig klimaat binnen de club te creëren en te bewaken. Een klimaat waarin iedereen met plezier kan sporten, kan begeleiden en kan supporteren.
In het dagelijks leven houd ik mij bezig met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of met psychische problemen. Dat maakt dat mijn affiniteit uitgaat naar kinderen waar we met een andere blik naar zouden moeten kijken, niet enkel kijken naar gedrag en daar iets van vinden. Daar zet ik mijn ervaringskennis graag voor in.
Voor spelers, vrijwilligers en ouders ben ik een aanspreekpunt, buiten de andere vertrouwens(contact)personen, dus voel je vrij om met mij in contact te komen.

Verantwoordelijkheden: sportplezier en vertrouwenspersoon.