Vertrouwenspersoon

DE VERTROUWENSPERSOON ALS AANSPREEKPUNT

Tilburg Trappers wil dat iedereen zich thuis voelt binnen de club en met plezier sport. We staan voor een club waarbij je mag zijn wie je bent, mits je jezelf gedraagt en handelt naar wat hoofdcoach van het 1e team Doug Mason benoemt als: ‘Be a good person’!

Om een goed mens te kunnen zijn, is rekening houden met elkaars verschillen enorm belangrijk. Tegelijkertijd vinden we elkaar in onze gezamenlijke passie voor ijshockey. Daarbij hoort respect en behoorlijk gedrag: naar elkaar, officials en de jeugdcommissie, het bestuur, ouders en supporters, maar ook behoorlijk gedrag in onze ijshal en faciliteiten daarbuiten. Veelal gaat het om ‘gezond verstand gebruiken’, maar soms vraagt het ook elkaar aanspreken of zelfs opvoeden.

Wij willen dat iedereen binnen de club moet kunnen ijshockeyen en/of zich kunnen bewegen in een veilige omgeving. Als jij binnen onze club gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste opmerkingen en/of aanrakingen, dan gunnen wij het als club jou dat je jouw grens kunt aangeven! Jij hebt namelijk altijd het recht om ‘nee’ te zeggen, om aan te geven wat je niet fijn vindt, wat het met je doet en wat je met deze onveilige ervaring gaat doen.

En dat gaan doen kan een moeilijke stap zijn.

Weet daarom dat je voor hulp of ondersteuning altijd terecht kunt bij onze vertrouwenscontactpersonen! Onze vertrouwenspersonen zijn er ook om signalen die jij opvangt aan door te geven. Denk aan (online) pesten, discriminatie, bedreiging, geweld, doping of gebruik van andere verboden middelen en seksuele intimidatie.

Belangrijke informatie en links

Contactgegevens

Intern: Als je (anoniem) melding wilt maken van grensoverschrijdend gedrag, of je wilt advies dan kun je ons mailen: trappersvertrouwenspersoon@gmail.com

De vertrouwenscontactpersonen binnen Tilburg Trappers zijn:

  • Peggy Scheepens
  • Geert van Iersel
  • Ronald Heidanus

Extern: Als je buiten de club (anoniem) melding wilt maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport: centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90

Extern: Als je in contact wilt komen met lotgenoten, kun je terecht bij Sporters helpen Sporters: info@destilteverbroken.nl

FAQ vertrouwspersoon

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden!